sex phá trinh phim sex phim69 sex viphima phim sphimay javph sex sexhd sexjv javhd phim sex VLXX RK đơn vị đầu tiên có hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn

Loading ....
 
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
slide 3 slide 2 slide 1

RK đơn vị đầu tiên có hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn

26/03/2015 00:45
Công ty TNHH Đá Cẩm thạch R.K là đơn vị đầu tiên và duy nhất của tỉnh Yên Bái đã đầu tư lắp đặt hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn tiên tiến với giá trị đầu tư trên 10 tỷ đồng phục vụ cho hoạt động của Nhà máy chế biến, đảm bảo giảm thiểu tối đa sự ô nhiễm nguồn nước và khói bụi, đáp ứng được các quy định về bảo vệ môi trường.

sctyenbai.gov.vn/vi/content/news/cong-ty-tnhh-da-cam-thach-rk-viet-nam-don-vi-dau-tien-co-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-tuan-
  • Print
  • Email
Hỗ trợ trực tuyến

Yahoo: rkmarble1

Yahoo: rkmarble2