Loading ....
 
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
slide 3 slide 2 slide 1

Lễ tổng kết năm 2014 công ty TNHH Đá Cẩm thạch R.K Việt Nam

03/02/2015 09:35
Lễ tổng kết năm 2014 của công ty TNHH Đá Cẩm thạch R.K Việt Nam diễn ra vào ngày 03/02/2015 đã tóm tắt các hoạt động của công ty trong năm 2014 vừa qua và đề ra phương hướng sản xuất trong năm 2015 sắp tới

 

  • Print
  • Email
Hỗ trợ trực tuyến

Yahoo: rkmarble1

Yahoo: rkmarble2