Loading ....
 
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
slide 3 slide 2 slide 1

Giải bóng đá Công ty TNHH Đá Cẩm Thạch R.K Việt Nam năm 2013

18/09/2013 16:37
Giải bóng đá Công ty TNHH Đá Cẩm Thạch R.K Việt Nam diễn ra vào ngày 18/09/2013

Giải bóng đá có sự tham gia của công nhân các bộ phận Nhà máy, Mỏ, và công nhân Ấn Độ

  • Print
  • Email
Hỗ trợ trực tuyến

Yahoo: rkmarble1

Yahoo: rkmarble2