Loading ....
 
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
slide 3 slide 2 slide 1
Nhà máy 2
Nhà máy 2
Nhà máy 2
Nhà máy 2
Nhà máy 2
Nhà máy 2
Nhà máy 2
 
 

Nguyên chủ tịch nước Trần Đức Lương đến thăm công ty năm 2011

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái thăm và làm việc tại mỏ năm 2009

Công trình ốp đá trắng của RK Việt Nam tại Iran

Triển lãm Verona 2011 tại Italia
 

Triển lãm Verona 2012 tại Italia
     
 
Hỗ trợ trực tuyến

Yahoo: rkmarble1

Yahoo: rkmarble2